Endret: 2 jun 2020     Opprettet: 25 apr 2020

Brannvern - rydding av fellesarealer

Trappeoppganger er rømningsveier og skal være frie. Alle skostativ o.l må fjernes. Alt som står på fellesarealer kan fjernes uten ytterligere varsel .

Av hensyn til brannvern og generell orden er det forbudt å lagre gjenstander i fellesområdene.  Utstyr som står på fellesarealene kan fjernes uten ytterligere forvarsel.

Unntak kun for sesongutstyr som: barnevogne, sykler, dekk, balkongmøbler.  ( Må merkes tydelig med navn, dato og telefonnummer)

Av hensyn til brannvernregler skal rømningsveier være frie. Trappeløpet er rømningsvei for dine naboer.  Det er ikke tillat med møbler, skostativ o.l i trappen.