Endret: 3 nov 2020     Opprettet: 17 okt 2020

Komprimatorbil torsdag 22. 3,2 tonn avfall levert !

Fellesarealer skal ryddes

I løpet av den timen bilen var her ble det lempet på hele 3 tonn avfall !

Kostnaden er omkring 12.000 kr

--------  ---------  ---------  -----------  ---------  --------  ----------  ---------  ---------

 

Ta ansvar for felles brannsikerhet og vis hensyn til naboene.

Avfall kan legges utenfor oppgangen fra kvelden før. Kun vanlig avfall.

Det må IKKE kastes dekk, elektrisk avfall, maling eller kjemi i bilen.  Det fører til unødvendige gebyrer.

Det blir IKKE innsamling av småelektrisk og kjemi denne gangen. Det tas til våren.  Småelektrisk kan levers hos forhandler. Maling og kjemi kan leveres ved miljøstasjonen på Circkle K på Bøler.

Minner om at det er gratis å lever avfall på kommunale mottak. Dersom du pusser opp, eller av andre grunner produserer mye avfall, må du selv sørge for bortkjøring. Det er ikke tillatt å mellomlagre avfall i fellesarealer i påvente av komprimatorbil.

Kun sesongutstyr som  sykler, dekk, balkongmøbler  og barnevogner er tilllatt i fellesarealene. Alt annet fjernes !  

Det vil i løpet av høsten monteres sykkel og dekkstativ i kjellerne for å gjøre det lettere å holde orden.

mvh

styret