Endret: 27 sep 2021     Opprettet: 24 apr 2012

Garasjer og p-plasser. Kontakt styret på e-post.

Status 27.september 2021 •Garasje: 1 på venteliste •Parkering: 2 på venteliste

Hauktjern borettslag disponerer 53 garasjer og 14 parkeringsplasser.
Styret fører ventelister på kjøp av garasje og leie av parkeringsplass. For oppføring på venteliste, send en epost til styret.

Garasjer

Borettslaget har innhentet en veiledende takst som det er ønskelig at beboerne forholder seg til ved kjøp og salg. Veiledende pris på garasjene er p.t. kr. 30 000. Prisen kan justeres for eventuelle avvik fra standard, som f.eks. garasjeåpner. Det påløper også månedlige fellesutgifter til borettslaget på kr. 200.

Bredde garasjeport: 220 cm.  Lengde 510 cm 

Alt salg av garasjer skal gå gjennom styret. Henvendelser om salg skal sendes på e-post.

Pga. brannfare er det er ikke tillatt å lade biler i garasjene. Anlegget er gammelt, og ikke dimensjoner for lading.

P-plasser

P-plasser leies av borettslaget for kr. 100 per måned. Det er lang ventetid for tildeling av p-plass.

Flytting

Ved flytting fra borettslaget, skal garasjeeier/leietaker av p-plass sende oppsigelse av plassen til styret. Garasjen følger ikke boligen ved salg. Dette skal gjøres skriftlig. Garasjeeiere plikter å selge garasjen senest to måneder etter overdragelse av leilighet i borettslaget.

Ved salg og kjøp av garasje eller oppsigelse og leie av parkeringsplass, kontakt styret via e-post: hauktjern@styrerommet.net

OBOS tar et eierskiftegebyr på kr 731,- for å registrere ny eier