Endret: 9 apr 2020     Opprettet: 16 des 2014

Vaktmestertjenester i Hauktjern

Hauktjern borettslag er medeier i Oppsal Vaktmester sentral som leverer vaktmestertjenester til oss.

Kontaktinformasjon

Løypeveien 2

0685 Oslo

Telefon (24 t)

22 76 28 80 

Utenom ordinær arbeidstid settes telefonen over til vakttelefon, slik at vi kan nås ved akutte situasjoner

 

E-post

kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Se Oppsal Vaktmestersentral sine nettsider for ytterligere informasjon.

http://www.oppsalvaktmestersentral.no/

 

Private oppdrag

Ved ledig kapasitet kan vaktmester utføre private oppdrag til gunstige priser. Ta kontakt for tilbud.