Endret: 3 okt 2021     Opprettet: 4 okt 2020

Oppdatert status for prosjekt vinduer

Prosjektet er godt i gang. Følg løpende oppdateringer på https://vibbo.no/hauktjern ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinduene er omtrent 35 år gamle. Det er stadige problemer med trekk, mekanikk og vedlikehold. Et forprosjekt er startet med tanke på utskifting av vinduer og balkongdører i 2021

Prosjektet er godt i gang.  Følg løpende oppdateringer på https://vibbo.no/hauktjern

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våren 2020 fikk styret i oppgave å utrede skifting av vinduer, og legge frem et forslag og kostnad for generalforsamlingen 2021. 

Det har vært befaringer, kontrollmålinger og tilbudsbefaring med entrepenører. Et vindu har blitt prøvebyttet for å få erfaring med metode (kan utføres fra innsiden) og materialer (isolasjon, mur, treverk, karm, innfesting etc). Erfaringen fra dette vinduet ble tatt med for å få en så grundig tilbudsbeskrivelse som mulig. OBOS Prosjekt bistår i prosessen.

Tre aktuelle entrepenører leverte tilbud til fristen. Det jobbes med å sammenligne tilbudene og velge det totalt sett egner seg best.

Med noen forbehold kan det allerede nå antydes at konsekvensen for fellesutgiftene blir mindre enn først antatt. Det vil etter all sannsynlighet ligge i intervallet ca 240 - 290 kr.

Styret vil legge frem et forslag for generalforsamlingen. Dersom (når) det vedtas kanbestillingen gå umiddelbart. Vinduene blir da skiftet i løpet av sommeren og høsten slik at arbeidet er ferdig før frosten kommer. Det legges opp til å fullføre en til to leiligheter per dag.

Det blir valgt en kjent leverandør. Vinduene blir tilnærmet vedlikehodsfrie da det blir hvit aluminiumskledning ytterst. Det etterisoleres rundt karmene. Dette vil ha en positiv effekt på fyringsutgiftene og redusere trekk.