13 mar 2017

BRANNINNSTRUKS for Hauktjern borettslag

Her finner du en kopi av oppslag i oppgangen. Styret anbefaler alle beboere å gjøre seg kjent med denne innstruksen.

 

  • Vurder rekkefølgen ut fra situasjonen.

VED BRANN SKAL DU:

  • VARSLE Ring brannvesenet - TLF 110

Adressen hit er:
Varsle andre i nærheten ved å rope «BRANN, BRANN», bank på dører
REDDE Evakuer ut i friluft. Hold deg utenfor fare. Hjelp andre hvis det er trygt.
SLUKKE Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke med tilgjengelig utstyr
Hvis det ikke er mulig – Lukk dører og vinduer for å hindre spredning ,
Ikke utsett deg selv for unødig fare
RØMME Evakuer bygningen så sikkert som mulig. Husk alternative rømningsveier via loft / kjeller/balkong . Brannrøyk er giftig ! Møtested ved flaggstangen,
 Gjør deg kjent med bruken av eget slukkeutstyr. Tilhører leiligheten. Må ikke fjernes !
 Gjør deg kjent med plasseringen av utsyr i fellesarealene.
 Gjør deg kjent med alternative rømngsveier.
 Test egne brannmelderene en gang i måneden. Bruk testknapp, aldri åpen flamme ! Branmelder i leilghetene har 10 års batteri. Neste bytte innen år 2027.
 Brannmeldere i fellesområdet kommuniserer tråløst. Det er forbudt å røre disse brannmelderne for andre enn servicetekniker.Gi besjed til styret hvis de gir fra seg pipelyder.
Styret
mars 2017