4 okt 2020

Status prosjekt vinduer

Vinduene er mer en 30 år gamle. Det er stadige problemer med trekk, mekanikk og vedlikehold. Et forprosjekt er startet med tanke på utskifting avv induer og balkongdører.

Våren 2020 fikk styret i oppgave å utrede skifting av vinduer, og legge frem et forslag og kostnad for generalforsamlingen 2021. 

Så langt har det vært befaringer, opptellinger ,kontrollmålinger og en foreløpig prosjekt og tilbudsbeskrivelse er laget. OBOS prosjekt er leid inn for å hjelpe i prosessen. Det er bestemt at et vindu skal prøvemonteres. Prøvemonteringen gjøres for å teste ut metode, og avdekke eventuelle overaskelser i innfesting, karmer, beslag etc. Dette for å kunne skrive en så nøyaktig tilbudsbeskrivelse som mulig.

Prøvemontering gjøres i november. Etter dette vil tilbudsbeskrivelsen som sendes ut til entrepenørene ferdigstilles. Etter noen ukers svarfrist vil vi tidlig i 2021 ha aktuelle og realistiske tilbud å velge mellom. Etter dette kan det beregnes konsekvens for fellesutgifter, og et forslag legges frem for avstemming på neste års generalforsamling. Det legges opp til informasjonsmøter og demonstrasjon av vindu i forkant.