8 okt 2020

Utskifitng av råtten kledning på garasjer

I uke 42 starter arbeidet med å bytte ut råtten kledning på garasjene. Husk å ta ned løse gjenstander fra veggen.

Fra og med uke 42 skiftes det ut råtten kledning. Arbeidet foregår i hovedsak fra utsiden. 

For å unngå mulig skade på kjøretøy er det viktig at:

Alt som er festet til, eller henger på veggen må tas ned