12 des 2020

Valg av medlemmer til representantskapet i OBOS

På OBOS’ generalforsamling 11. mai 2021, skal det velges boende medlemmer til representantskapet. Borettslagene bes om forslag på kandidater blant andelseierne. Mer informasjon samt forslagsskjema finner du vedlagt. Fristen for innsending er 15. januar 2021. Se vedlagt informasjon i lenkene under

/?nid=39847 - informasjonsbrev fra OBOS

/?nid=39846 - oversikt over medlemmer og borettslag

/?nid=39845 - forslagsskjema til kandidater